Tag: công nghệ var

VUA SÂN CỎ VAR

VUA SÂN CỎ VAR.(SOURCE INFORMATION FROM KIM HANG HIEU COPOR@TION) @ VUA SÂN CỎ VAR (VIDEO ASSISTANT REFEREES)@ Đây là Video Clip Administrator Kim Hang Hieu Copor@tion tạo ra động viên tinh thần tiếp tục tiến lên của Đội Tuyển Việt nam tiến đến các trận Worldcup vòng loại 2022 tại QATAR đều sẽ có vua sân cỏ VAR thời đại công nghệ 4. V...